Nieuws

Veranderende waterhuishouding vraagt om keuzes

IconsCUSGP_6.pngvrijdag 24 november 2023 13:41 Droogte is ook in Noord-Brabant een reëel risico. Daarom krijgen grondwateronttrekkingen steeds meer aandacht in het beleid rondom water. Dit is noodzakelijk met het oog op de toekomst. lees verder

Meer geld voor begeleiding van particuliere nieuwbouwprojecten

pexels-alena-darmel-7641854.jpgvrijdag 17 november 2023 14:22 Als particulieren een nieuwbouwproject op poten zetten, dat is een hele opgave. Om mensen hierbij te ondersteunen heeft de provincie al een tiental jaar een subsidie beschikbaar. Mensen kunnen deze subsidie aanvragen om de kosten van voorbereiding van een CPO-project te financieren. lees verder

Versterk de leefbaarheid in kleine kernen

pexels-maria-orlova-4946392.jpgvrijdag 17 november 2023 13:20 De voorzieningen in kleine kernen staan vaak onder druk. Dit is voor de bewoners van kleine kernen, en dan met name ouderen, een lastige ontwikkeling. lees verder

Bijdrage Anne Schipper Begroting 2024: Genoeg om te leven

Anne Schipper.pngvrijdag 03 november 2023 13:06 Voorzitter, beste collega’s

Vandaag hebben we het met elkaar over de Begroting 2024. De plannen van het college voor een nieuw begrotingsjaar. Dit keer hebben we een unieke begroting. lees verder

Laat ze niet in de kou staan!

pexels-pixabay-236699.jpgvrijdag 15 september 2023 10:15 Dit is de titel van de motie die bij de behandeling van het nieuwe bestuursakkoord door de ChristenUnie-SGP en Volt werd ingediend. De bedoeling van de motie is duidelijk: niemand mag deze winter kou lijden zoals vorige jaar veelvuldig het geval was. lees verder