Laat ze niet in de kou staan!

pexels-pixabay-236699.jpgvrijdag 15 september 2023 10:15

Dit is de titel van de motie die bij de behandeling van het nieuwe bestuursakkoord door de ChristenUnie-SGP en Volt werd ingediend. De bedoeling van de motie is duidelijk: niemand mag deze winter kou lijden zoals vorige jaar veelvuldig het geval was.

Daarom vraagt de ChristenUnie-SGP het college om zo snel mogelijk een regeling op te stellen waarmee duurzame energie en het isoleren van huizen voor alle Brabanders een mogelijkheid wordt. ‘We weten dat er veel voorbeelden zijn van mensen die afgelopen winter door torenhoge energierekeningen letterlijk in de kou zaten. Dit kan echt iedereen overkomen. Daarom willen we dat alle inwoners van onze provincie de kans krijgen om mee te doen met de energietransitie op een manier die bij ieder individueel huishouden past. Dit kan zijn door het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van een huis. Door middel van subsidies of een renteloze lening kunnen de kosten gedekt worden’, aldus Anne Schipper, fractievoorzitter van de partij. ‘Brede welvaart is één van de speerpunten van deze coalitie. Daar hoort wat ons betreft een basisbehoefte als een warm huis zeker bij. Ook mensen met een minimumloon of die arbeidsongeschikt zijn moeten een eerlijke kans krijgen.’ De motie werd breed gesteund. De nieuwe coalitie gaat met de uitvoering van de motie aan de slag.

« Terug