Team ChristenUnie-SGP Noord-Brabant compleet

burgerleden4.1.jpgvrijdag 16 juni 2023 14:48

‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’. Dit klonk tijdens de Statenvergadering uit de mond van Henk van Zelst en Hetty Egger- van Oppen. Zij zijn beiden benoemd tot burgerleden voor de ChristenUnie-SGP Noord-Brabant. Fractievoorzitter Anne Schipper werd een week na de verkiezingen beëdigd. Hij mag nu versterkt worden door Henk en Hetty.

Anne: ‘Het is ontzettend fijn om de werklast wat te kunnen verdelen. Als eenmansfractie is het haast onmogelijk om alle dossiers te doorgronden. Daarnaast hebben we op themadagen drie parallelle vergadersessies, we kunnen dan als fractie niet overal tegelijk aanwezig te zijn. De inzet van Henk en Hetty wordt daarom erg gewaardeerd.’

Henk van Zelst was van maart 2022 tot maart 2023 fractievoorzitter voor de ChristenUnie-SGP na het vertrek van Hermen Vreugdenhil. Daarvoor was hij al een aantal jaar burgerlid. ‘Ik weet inmiddels wel hoe de hazen lopen. Het is erg fijn om dossierkennis te hebben als je weer een nieuwe periode ingaat. Zeker nu er zoveel wisselingen zijn onder Statenleden’, aldus van Zelst. Deze periode start met 38 nieuwe Statenleden. In totaal zijn er 55 Statenleden.

Ook Hetty Egger- van Oppen is geïnstalleerd. Zij is voor het eerst werkzaam voor de fractie. Haar motivatie om als burgerlid aan de slag te gaan is het opbouwen van politieke ervaring: ”Ik weet zeker dat ik vanuit mijn beroep op een andere manier de dossiers benader dan andere politici, maar hoe dit vervolgens in de politiek vorm kan gaan krijgen moet ik nog ontdekken. Ik ben goed in dingen aan elkaar knopen en nieuwe invalshoeken te bedenken. Ik wist echter niet dat er zoveel dossiers waren in de provincie. Ik hoop dat ik Anne tot steun kan zijn en ik heb er echt zin in.” Uiteindelijk is het doel van Hetty om ook op provinciaal niveau er te zijn voor de kwetsbaren in de samenleving.

Naast fractievoorzitter en burgerleden wordt de fractie inhoudelijk ondersteund door een zevental steunfractieleden. Zij hebben ieder hun eigen expertise en lezen mee met de dossiers die daarbij aansluiten. ‘De steunfractie is onmisbaar bij de enorme hoeveelheid informatie die altijd op ons afkomt. Zowel vanwege hun expertise als vanwege de verbinding met inwoners en het bedrijfsleven. Het is waardevol om vanuit allerlei delen van Brabant te horen hoe het beleid uitwerkt en hierop te kunnen reageren. Zo kijkt de fractie verder dan de vier muren van het provinciehuis’, aldus Anne Schipper. De ChristenUnie-SGP start de nieuwe bestuursperiode dus met een uitstekende en gevarieerde bezetting.  

« Terug