Fractie

 • Anne Schipper - Fractievoorzitter

  Ik ben Anne Schipper. Vanaf 1998 woon ik in Best bij Eindhoven. Ik heb Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit in Twente en vervolgens heb ik voor verschillende gemeenten gewerkt en daarbij veel ervaring opgedaan in het Openbaar Bestuur. Vooral in mijn laatste functies is dit het geval. Mijn vorige functie was die van directeur van de omgevingsdienst Rivierenland. Samen met diverse gemeenten en de provincie werkten we aan een duurzame leefomgeving, natuur, een goed milieu, woningbouw en de aanpak van stikstof. Inmiddels ben ik veranderd van baan en ben ik werkzaam als directeur van het landelijk bureau van de ChristenUnie. Op die manier ben ik betrokken bij de landelijke politiek.

  Ik ben getrouwd, heb een fantastisch lieve vrouw en 3 zonen waarvan de oudste in Best woont. Brabant en Best in het bijzonder voelt voor ons als thuiskomen. Ik heb de drive om als fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP ons land en onze provincie weer een stukje mooier te maken. Samen met inwoners, gemeenten, andere politieke partijen, belangengroeperingen en bedrijven wil ik dit gaan doen. Groei van de provincie kan alleen door samen te werken en ruimte voor elkaar te creëren. 

  Ik ben christelijk actief. Graag zet ik me vanuit mijn overtuiging in voor de mensen om mij heen. Ik denk dan in het bijzonder aan iedereen die hulp nodig heeft van de overheid. Je kunt dan denken aan inwoners met energiearmoede, aan jongeren en ouderen die van het OV gebruik moeten maken, aan agrariërs die vastlopen met hun bedrijf, aan inwoners van kleine kernen die problemen hebben met de leefbaarheid en aan jongeren en statushouders die huisvesting nodig hebben.

  Bij de commissievergaderingen ben ik woordvoerder voor de portefeuilles Landbouw, Natuur & Milieu, Mobiliteit en Bestuur & Financiën. Omdat onze fractie één zetel heeft moet ik in de Statenzaal als fractievoorzitter over alle dossiers het debat kunnen voeren. DIt is een behoorlijke uitdaging, maar ik weet me gesteund door onze twee burgerleden en een kundige steunfractie. 

  Samen kunnen we de ruimte in Brabant op een eerlijke manier verdelen en ik wil hier graag mijn bijdrage aanleveren.
  Heeft u een vraag of loopt u ergens tegenaan met betrekking tot het provinciaal beleid? Schroom niet om contact met mij of onze fractie op te nemen!

  TwitterFacebook
 • Henri van Vulpen - Burgerlid

  Ik ben Henri van Vulpen en heb twee zonen van 20 en 18 jaar. Ik woon in Wijk en Aalburg en ben werkzaam als financial in drie verschillende organisaties. O.a. als controller bij het partijbureau van de SGP. Ik ben vicevoorzitter van de SGP Afdeling Noord-Brabant. Vanaf mijn 18e ben ik reeds actief betrokken bij de politiek in diverse bestuursfuncties. Het geeft voor mij veel voldoening om politiek actief te zijn om op deze manier het politieke beleid of politieke keuzes te beïnvloeden. Daarom ben ik sinds juli burgerlid voor de  ChristenUnie-SGP.

  Het is belangrijk dat de provincie Noord-Brabant oog houdt voor de leefbaarheid van de dorpen en wijken van onze gemeenten. Ook moet er ruimte zijn voor het agrarische leven en zal ik mij hard maken voor een rechtvaardige oplossing m.b.t. de stikstofproblematiek. En dat de politiek rekening houdt met de normen en waarden die de Bijbel ons voorhoudt. De portefeuilles waar ik als woordvoerder voor verantwoordelijk ben zijn Ruimte, Energie en Economie & Internationalisering. Een mooie uitdaging!

 • Hetty Egger-van Oppen - Burgerlid

  Samen met mijn man en onze 4 prachtige kinderen woon ik als Maastrichtse al meer dan 25 jaar in het mooie Vierlingsbeek. Ik werk als familie- en jeugdrechtadvocaat gedurende 31 jaar en wandel graag met de honden in het mooie Maasheggengebied. Ik zet mij in voor de ChristenUnie-SGP omdat deze combinatielijst een prachtig kleurrijk palet aan christelijke waarden en normen tot uitgangspunt heeft in al haar politieke strevingen. Daar wil ik graag aan bijdragen vanuit mijn Rooms-Katholieke geloof.

  Ik wil werken aan bescherming van al het kwetsbare leven of dat nu natuur of mensen is. Ik mag als burgerlid de fractie versterken door woordvoerder te zijn bij verschillde commissies. Mijn portefeuilles zijn Commissie Sturen & Verantwoorden, Samenleving, het Platform Integriteit en de Werkgroep Gedeelde Mobiliteit. 

 • Jan van Groos - Steunfractielid

  Mijn naam is Jan van Groos, een geboren en getogen Brabander, al is dat aan mijn tongval niet te horen. Ik ben opgegroeid in Tilburg, waar ik mijn vrouw Marion heb ontmoet; sinds 1989 wonen we in Waalwijk. We hebben drie dochters gekregen en zijn inmiddels ook opa en oma van Noud en Saar. 

  Ik ben al sinds de vorige eeuw, zowel lokaal als provinciaal, politiek actief. Zo ben ik Brabants Statenlid en Burgerlid geweest en commissielid, raadslid en wethouder in Waalwijk. Jarenlang heb ik als docent Economie en adjunct-directeur aan het Willem van Oranje College te Waalwijk gewerkt. Na mijn wethouderschap ben ik eerst als docent Economie aan de slag gegaan bij het Commanderij College te Gemert. Sinds augustus 2021 ben ik als docent verbonden aan de opleiding Bestuurskunde bij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. In dat werk komen mijn hobby’s economie, politiek en het werken met jonge mensen bij elkaar. 
  Als steunfractielid ondersteun ik Anne, Hetty en Henri bij de portefeuilles Bestuur & Financiën, Commissie Sturen & Verantwoorden en het Platform Integriteit.

  Ik wil graag mensen helpen en zorgen dat ze verder komen. Dat drijft me ook in de politiek: opkomen voor hen die dat nodig hebben en voor de natuur. In feite gaat het daarbij steeds om de bescherming van het leven. Mijn geloof is daarbij mijn anker en kompas. 

  TwitterFacebook
 • Hans Mollen - Steunfractielid

  Noord-Brabant is een mooie provincie, Brabanders zijn mooie mensen. Hier ben ik geboren, opgegroeid in de Kempen; hier ben ik getrouwd met Rianna en zijn onze vijf kinderen geboren. Ik werk als zelfstandig architect in Eindhoven. Vanuit mijn vakgebied ben ik betrokken bij ruimtelijke vraagstukken, huisvestings- en stikstofproblematiek, duurzaamheid en energietransitie. De focus ligt daarbij altijd op de relatie tussen de gebouwde omgeving en het welzijn van de mens.

  Hier wil ik me ook politiek voor inzetten, met in acht name van de tekst uit Psalm 127:1 “als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers ...” En ik heb het volste vertrouwen dat de Heer Jezus Christus ons wil helpen, om van onze mooie provincie een thuis te maken, waar iedereen fijn kan (samen-)leven.

  Als steunfractielid lees ik mee met de portefeuilles Energie, Ruimte en Cultuur. 

 • Hayarpi Tamrazyan - Steunfractielid

  Ik ben Hayarpi Tamrazyan. Ik woon in Eindhoven en voel me al jaren thuis in Brabant. Ik ben afgestudeerd aan Tilburg University met een master in Econometrie. Al tijdens mijn studie heb ik met veel enthousiasme deelgenomen aan de fractievergaderingen als steunfractielid voor de portefeuilles Bestuur en Financiën, Economie en Internationalisering, en Ruimte en Wonen.

  Economische vooruitgang is goed voor een innovatief en groeiend Brabant. Daarbij vind ik het juist belangrijk om oog te houden voor de mensen en gebieden die om allerlei redenen niet kunnen meegaan in deze vooruitgang. Ik zet me graag in voor voorzieningen en bereikbaarheid van onze dorpen en een beter woningbouw voor verschillende doelgroepen zoals starters.  Zoals in Jeremia 29:7 staat: Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

  TwitterFacebook