Sociale veeldeling in Brabant onder de loep

Euro's .jpgvrijdag 10 juni 2022 12:54

Uit landelijke onderzoeken blijkt dat de sociale tweedeling in de samenleving steeds groter wordt. Tweedeling op het gebied van onder andere welvaart, gezondheid en levensverwachting, werkzekerheid of culturele identiteit. Er wordt inmiddels zelfs gesproken over sociale veeldeling.

Sinds de corona pandemie is deze veeldeling nog duidelijker aan het licht gekomen. De ChristenUnie-SGP heeft ondersteund door Lokaal Brabant een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd te laten onderzoeken hoe het nu gesteld is met de sociale ongelijkheid in Brabant. Daarnaast moet het college met voorstellen komen om de ongelijkheid terug te dringen. ‘We zien dat de veeldeling in de samenleving leidt tot steeds meer verwijdering tussen verschillende groepen. De kansen voor minderbedeelden worden steeds kleiner. Dit komt onder andere door de inflatie en de stijgende energieprijzen. Uiteindelijk ontstaat er een sneeuwbal effect. Armoede leidt vaak tot een slechtere gezondheid, hetwelk weer effect heeft op bijvoorbeeld werkzekerheid. We moeten hier wat mee gaan doen om te voorkomen dat onze maatschappij volledig polariseert’, aldus Henk van Zelst, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. De provincie kan binnen de eigen kerntaken, zoals arbeidsmarkt en energietransitie, maatregelen nemen om de veeldeling terug te dringen. Het college was positief over het voorstel, en de motie is door een meerderheid van de partijen aangenomen. Het college gaat aan de slag met de uitvoering van de motie.

« Terug