ChristenUnie-SGP: Beschermen wat kwetsbaar is

Keronderwerpen-socials4.jpgvrijdag 05 april 2024 22:55

Welvaart en ruimte eerlijk verdelen, dat was de kern van de bijdrage van de ChristenUnie-SGP bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025. Het verdeelvraagstuk in Brabant is fors. We hebben allemaal ruimte nodig. Ruimte om samen te leven, te wonen en te werken. Natuur, wonen en landbouw strijden om voorrang.

“Te vaak domineert het recht van de sterkste. Daardoor komt wie kwetsbaar is in het gedrang en hebben steeds meer mensen geen financiële ruimte meer. Daarom vragen wij aan het college: Kiest u voor economische groei vooral voor de multinationals of voor de minder welgestelde Brabanders en ons midden- en kleinbedrijf?” aldus Anne Schipper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP.

De overheid moet weer hoop en perspectief bieden voor iedereen. Niet het recht van de sterkste geldt, maar we beschermen wat kwetsbaar is. Om dit in de toekomst vorm te kunnen geven heeft de ChristenUnie-SGP een aantal moties ingediend.

 Aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers omlaag

 Het aantal dodelijk slachtoffers in het verkeer stijgt. Uit het Brabants verkeersveiligheidsplan blijkt dat fietsers van 12 tot 15 jaar en beginnende bestuurders van 16 tot 24 jaar relatief de grootste risicogroepen zijn. Afleiding door onder andere de smartphone, maar ook het stijgend aantal en soorten elektrische vervoersmiddelen maken de situatie op de weg meer risicovol. Om het tij te keren heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend waarin gevraagd wordt om te komen met extra preventieve maatregelen. Jongeren moeten bewuster gemaakt worden van de gevaren in het verkeer. Deze motie is aangenomen, het college gaat met de uitwerking hiervan aan de slag. Ook een motie van D66 om het gebruik van de fietshelm te stimuleren zal hieraan bijdragen.

 

Woningnood oplossen

 Tijdelijke woonruimte kan helpen om het woningtekort voor jongeren, statushouders, arbeidsmigranten en andere doelgroepen op de korte termijn op te vangen. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP het college gevraagd om binnen een half jaar een aanpak te ontwikkelen waarin de provincie met nieuwe, creatieve wooninitiatieven komt die geschikt zijn voor tijdelijke woonruimte. “We weten dat er op de middellange termijn extra woningen beschikbaar komen. Met deze opdracht aan het college hopen we wat lucht te creëren op de overspannen woningmarkt. Het college stond hier heel positief tegenover. Met het aannemen van deze motie kunnen zij voortvarend aan de slag om dit op te pakken”, aldus Schipper.

 

Bestrijding drugsproductie

 Ondermijning is een groot probleem in onze provincie. De toenemende hoeveelheid leegstand in het buitengebied of op bedrijventerreinen is voor criminelen een uitgelezen kans om drugs te produceren. De locaties van deze drugslabs zijn vaak afgelegen waardoor het niet snel opvalt. De gevolgen van deze productie zijn verstrekkend. Zowel de gezondheid van de Brabanders als het milieu worden ernstig geschaad. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP het college gevraagd om met ingang van 2025 extra aandacht te geven aan dit vraagstuk. Er moet extra gecontroleerd worden op verkeerd ruimtegebruik in het buitengebied en op industrieterreinen. De motie is aangenomen, het college kan aan de slag met de uitwerking. “We zijn ontzettend blij dat deze motie is aangenomen. We hopen hiermee een volgende stap te kunnen zetten in de bestrijding van de ondermijnende drugscriminaliteit in Brabant”, aldus Schipper. “We zullen alle mogelijke middelen in moeten zetten om dit de kop in te drukken. En dat blijven we doen.”

Met het aannemen van deze drie moties heeft de ChristenUnie-SGP een aantal waardevolle doelen kunnen behalen op verschillende beleidsterreinen. “Na 13 uur vergaderen hebben we toch een mooi resultaat mogen behalen. Voor Brabant en de Brabanders!”   

« Terug