Bijdrage Anne Schipper bij het debat rondom het nieuwe bestuursakkoord

Bestuursakkoord 2023-2027.pngdinsdag 12 september 2023 21:46

‘Vandaag behandelen we het bestuursakkoord. Bij deze een felicitatie aan de zes coalitiepartijen. Ik kan u zeggen, ik heb mixed feelings bij dit akkoord. Mooie vergezichten, maar ook gedachtengoed dat mij zorgen baart.

Bij mijn voorbereiding van dit debat moest ik denken aan een verhaal uit de Bijbel. Het gaat over de genezing van een man.’

Johannes 5:1-15

Kort daarna ging Jezus weer naar Jeruzalem omdat er een Joods feest was. Bij de Schaapspoort van Jeruzalem was een badhuis met vijf overdekte gangen. De gangen van het badhuis waren vol met zieke mensen. Er waren blinde mensen, mensen die niet konden lopen, en mensen met vergroeide armen of benen.
Alle zieken lagen te wachten tot het water bewoog. Want af en toe kwam er een engel van God die het water liet bewegen. Degene die dan als eerste het water in ging, werd beter.
Er was daar ook een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, en wist dat hij al heel lang ziek was. Jezus vroeg aan hem: ‘Wil je beter worden?’
De man antwoordde: ‘Heer, ik heb geen enkele kans, want er is niemand die mij helpt. Als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erheen te dragen. Daarom kom ik altijd te laat. Dan is er al een ander in het water, en die wordt dan genezen.’
Jezus zei tegen de man: ‘Sta op, pak je draagbed op, en loop!’ Meteen was de man beter. Hij pakte zijn draagbed op, en hij liep.

Niet iedereen kan de regie nemen

‘Voorzitter, mijn punt is: Soms heb je hulp nodig om vooruit te komen in het leven. Niet iedereen in Brabant kan regie hebben over zijn of haar eigen leven. Hoe gaan wij deze Brabanders helpen? Hoe geven we hen ook een eerlijk kans op een gezond en gelukkig leven? Ik denk dan aan mensen voor wie werk zoeken om uiteenlopende redenen niet mogelijk is, aan mensen met een minimum inkomen, aan bewoners van verpleeghuizen en GGz-instellingen, aan laaggeletterden en aan daklozen. Zij hebben helemaal niets aan een akkoord waarin de provincie van hen verwacht dat ze het zelf maar moeten regelen.
Ik verwacht hierop initiatieven van uw bestuur. Ik zal hiertoe in de tweede termijn een motie indienen.

 Analyse

Dan een kleine analyse van het akkoord.

 De titel van het akkoord, “Samen maken we Brabant”, duidt op daadkracht. Als lezer ben ik geboeid en wil ik weten wat we gaan doen. En dan gaat het meteen mis. De subtitels beginnen voor de helft met de woorden "zicht op" hetgeen juist wijst op een gebrek aan daadkracht.

 Er is een heilig geloof in innovatie en vernieuwing. Maar liefst 38 keer komen deze termen terug. Net alsof het mogelijk is om geen keuzes te maken en alles hiervan te verwachten. Besturen is volgens de fractie van de ChristenUnie-SGP keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen.

 Uw agenda ziet er op meerdere terreinen goed en veelbelovend uit. U wilt vooral zicht op zaken hebben. Maar wat betekent dit dan? Gaat u ook iets doen? Of levert dit vooral mooie vergezichten op. Ik hoop dat het niet blijft bij "zicht op".

Personeelstekorten in OV en in energietransitie, en tegelijkertijd grote ambities. Kunnen we de ambities wel waarmaken? Of houden we het bij “zicht op”?

 Zicht op mooie ambities, maar nog geen betaler. Denk aan de alinea uit het bestuursakkoord ‘Natuur in de buurt van mensen’. In deze alinea wordt gezegd: “We zetten hiervoor primair externe middelen in.”  Wat betekent zoiets nu concreet?

 U wilt verkennen welke projecten kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld grootschalige isolatie van woningen, de warmtetransitie en zonnepanelen. Een mooi uitgangspunt. Maar het mag scherper. Ik zal hiertoe in de tweede termijn een motie indienen.

U staat open voor door gemeenten georganiseerde en gefinancierd initiatieven voor gratis openbaar vervoer voor doelgroepen. Waar blijft onze boter bij de vis?’

De zoektocht naar meervoudig gebruik van ruimte is een spannende. Dit klinkt heel prettig maar een aanzet hoe dit dan te doen ontbreekt.

 Gelukkig heeft u ook concretere voornemens. We zien de erkenning van belemmerende wetgeving en regelgeving en de wil om dat met betrokken organisaties aan te pakken. Het zou ook goed zijn om de provincie-eigen partners daarop ook te evalueren. We denken dan aan Ruimte voor Ruimte, de samenwerking met onze boeren en andere uitvoeringsorganisaties.

Voorzitter,

 Alles overziend mag u van de ChristenUnie-SGP fractie een positief kritische houding verwachten. We zien de geschetste vergezichten, maar voor de komende jaren verwachten we meer realistische perspectieven, daadkracht en zorg voor alle Brabanders.’

 

« Terug