Henk van Zelst: 'Politiek vanuit een geopende Bijbel'

Henk.jpgvrijdag 11 maart 2022 10:29

Lees hier het interview met Henk van Zelst, die nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP Noord-Brabant.

Voor de mensen die je nog niet kennen, zou je jezelf eens kort voor willen stellen?

Voor diegenen die mij niet kennen, ik ben Henk van Zelst, getrouwd met Eline en vader van drie prachtige zoons. Sinds 2018 zit ik namens de SGP in de gemeenteraad van Waalwijk. Naast mijn juridisch Adviesbureau op het gebied van gemeentelijke belastingen en ruimtelijke ordening, zet ik me als ambassadeur van Stichting Schuilplaats in voor psychosociale hulpverlening aan de kwetsbare mens in onze samenleving. Daarnaast ben ik lid van het kostersteam van de Hervormde Gemeente te Sprang, waarbij de werkzaamheden de laatste tijd beperkt zijn geweest door de Covid-crisis.
Ook ben ik al ruim 20 jaar bestuurslid bij de VOSC (Verenigde Ondernemers Sprang-Capelle). Hier zet ik mij in voor de belangen van de ondernemers van Sprang-Capelle.

Een druk bestaan! En daarnaast ook werkzaam bij de provincie. Hoe lang ben je al werkzaam voor de ChristenUnie-SGP Statenfractie?

Vanaf 2018 ben ik betrokken bij de fractie van de ChristenUnie-SGP Noord-Brabant. Na de verkiezingen van Provinciale Staten in 2019 werd ik beëdigd als burgerlid. Daar is vandaag, 11 maart 2022, verandering in gekomen. Door het vertrek van Hermen Vreugdenhil kwam de functie van statenlid, en tevens fractievoorzitter, vrij. Die taak mag ik nu gaan vervullen.

Je bent ook nog op een andere plaats politiek actief. Kun je daar ook iets over vertellen?

 In maart 2018 werd ik gemeenteraadslid in Waalwijk namens de fractie van de SGP. In de afgelopen bestuursperiode heb ik ervaring op mogen doen in het openbaar bestuur. Hier heb ik gezien hoe ik het graag zou willen én gezien hoe ik het zeker niet wil.

Vanuit mijn ondernemer-zijn had ik liever wat sneller resultaat willen boeken, maar in de politiek gaat dat vaak anders. Dat neemt niet weg dat we ook in Waalwijk diverse zaken onder de aandacht konden brengen. En daar hebben we ook succes geboekt. De in Waalwijk opgedane kennis, zeker vanuit de rol van oppositiepartij, heeft mij veel opgeleverd. Hoe leg ik verbinding? Hoe krijgen we andere partijen mee in onze visie op bepaalde zaken? Deze kennis zal ook zeker in Provinciale Staten van pas komen.

 

Waarom sta je aan het hoofd van een gecombineerde lijst? 

In de provincie werken ChristenUnie en SGP al jaren samen met een gecombineerde lijst. Toen ik in 2018 gevraagd werd voor het provinciale werk hoefde ik hier niet lang over na te denken, de samenwerking in de gemeenteraad van Waalwijk tussen ChristenUnie en SGP was ook daar altijd al goed. Voor beide partijen geldt als voornaamste uitgangspunt dat er politiek vanuit een geopende Bijbel wordt bedreven. Met oog voor alle inwoners van Brabant, en met name de kwetsbare inwoners. We hebben  dan ook oog voor de mens achter de persoon. Daarnaast is er veel aandacht voor de schepping en onze taak als rentmeesters daarvan. Zijn er dan geen verschillen? Vast wel, maar nu de geopende Bijbel het uitgangspunt is heb ik dat nimmer als probleem ervaren. Ik werk dan ook al jaren met veel plezier in onze fractie.

Toen ik in januari jl. de vraag voorgelegd kreeg of ik Hermen op wilde volgen moest ik daar toch even over nadenken. De volgende zondag preekte onze predikant over Mattheus 6 vers 21: “(…)want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” Twee weken later las de voorzitter van de SGP tijdens de ledenvergadering dezelfde woorden uit Mattheus. Dat gaf mij de bevestiging dat ik ‘ja’ mocht zeggen op deze vraag.

 

Je hebt één zetel in de Staten. Moet je alle dossiers alleen oppakken?

Nee, gelukkig niet. De afgelopen jaren heb ik de enorme steun van de steunfractie mogen ervaren. Dit door de diverse inbreng van iedereen afzonderlijk met zijn of haar eigen vakkennis en achtergrond. En natuurlijk zijn er nog de twee burgerleden John van Grinsven en Marijke Heuvelink. John met al enkele jaren ervaring als burgerlid en daarvoor zijn werk op de verkeersacademie. En Marijke die al vele jaren lid van de steunfractie is en sinds vandaag, 11 maart, benoemd is tot burgerlid.
In de Statenvergaderingen moet ik natuurlijk wel op alle dossiers het woord voeren, echter de voorbereidingen daarop doen we met het hele team, zowel steunfractie als burgerleden.

 

Welke provinciale thema's liggen je na aan het hart?

Alle dossiers zijn natuurlijk even belangrijk. Echter niets menselijks is mij vreemd. Er zijn gewoon dossiers waar ik meer gevoel bij heb. Dat zijn in willekeurige volgorde: landbouw/de agrarische sector, economie - in het bijzonder het MKB -, de energietransitie en de leefbaarheid van de dorpen en kleine steden.

 

Waarin wil je jezelf onderscheiden als Statenlid?

Moeilijke vraag, in de gemeenteraad van Waalwijk hebben wij nu als verkiezingsslogan ‘Woord Houden’. Dat betekent dat je geen beloftes doet die je niet na kunt komen. Eerlijke en betrouwbare politiek bedrijven dus. Daarnaast samenwerken en verbinden. Als eenmansfractie heb je nu eenmaal anderen nodig om zaken te bereiken.
En ik hoop dat ik ook onderscheid kan maken door te laten zien politiek te willen bedrijven vanuit een geopende Bijbel.

 

Hoe kunnen onze Brabantse burgers je bereiken als er dingen zijn die ze onder de aandacht willen brengen?

Het liefst krijg ik een mail op hvzelst@psbrabant.nl of op info@henkvanzelst.nl zodat ik op een geschikt moment telefonisch contact op kan nemen en in alle rust een gesprek kan voeren. Schroom dus niet op contact met me op te nemen!

« Terug