Extra stallingsplaatsen voor fietsen bij NS stations

bicycle-gc79fbc6d2_640.jpgmaandag 15 november 2021 10:12

Een maatregel die voor elke Brabander zichtbaar en merkbaar is: extra stallingsplaatsen voor fietsen bij alle stations in Brabant. Dat is het resultaat van de motie die de ChristenUnie-SGP bij de begrotingsbehandeling 2021 heeft ingediend.

Door de aanhoudende bevolkingsgroei en de groei van het aantal huishoudens komen er in de komende jaren nog duizenden woningen bij. Hierdoor wordt de druk op de ruimte in de provincie Noord-Brabant wordt steeds groter. De duurzame vervoerskeuze die steeds meer terrein wint in het woon-werkverkeer is de combinatie van fiets en trein. 'Naar verwachting zullen steeds meer mensen gebruik maken van de fietsenstallingen bij NS stations', aldus John van Grinsven, burgerlid voor de fractie. 'Om deze verwachte groei op te kunnen vangen is het belangrijk dat voorzieningen bij stations tijdig worden uitgebreid.' De ChristenUnie-SGP vraagt daarom het college met de NS een inventarisatie te maken van de beschikbare fietsenstallingen bij alle stations in de provincie. Hierna kan een totaalplan worden gemaakt voor de verdere uitbouw van de fietsenstallingen bij stations. De gedeputeerde steunt deze motie van harte en zal op korte termijn komen met een uitwerking ervan.

« Terug