Brabant gaat meer geld investeren in de fiets

cycle-path-1444680.jpgvrijdag 10 juni 2022 09:43

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2023 heeft de ChristenUnie-SGP samen met Lokaal Brabant een motie ingediend om meer geld voor de Brabantse fietsinfrastructuur vrij te maken.

Dit is al de tweede motie van de fractie voor betere fietsvoorzieningen die op de steun van het college kon rekenen. Bij de laatste begroting werd het voorstel om meer stallingsplaatsen voor fietsen bij NS stations te plaatsen al aangenomen. Vanwaar die tomeloze inzet voor de ijzeren ros? John van Grinsven, burgerlid voor de fractie: ‘Het wordt steeds drukker op de Brabantse (snel)wegen. Het fileprobleem wordt alleen maar groter, zeker nu blijkt dat het voor veel mensen toch niet zo praktisch is om vanuit huis te werken. We moeten daarom meer in gaan zetten op de alternatieven (OV, fiets, deelvervoer) zodat deze vormen van vervoer aantrekkelijker worden.’

De ChristenUnie-SGP wil daarom de Brabantse fietsinfrastructuur zo veilig en efficiënt mogelijk inrichten. Het college is gevraagd om op zowel nationaal als provinciaal niveau voor meer financiële middelen te pleiten. Op provinciaal niveau betekent dit jaarlijks structureel meer geld te investeren in fietsverkeer. ‘We willen naar een minimum van 35% verplaatsingen met de fiets in 2030. Het moet voor mensen steeds makkelijker en aantrekkelijker worden om te fiets te pakken voor woon-werkverkeer. We laten het college vrij om met voorstellen te komen hoe ze dit aan gaan pakken. Dit plan past helemaal in het Brabantse toekomstbeeld met minder stikstofuitstoot door autoverkeer en meer gezonde Brabanders’, aldus van Grinsven. Het college komt in november bij de Begroting 2023 met een uitwerking van deze motie.

« Terug