Contact

Fractie:
Dhr. Anne Schipper (Fractievoorzitter)
aschipper@psbrabant.nl

Fractieondersteuning:
Welmoed Timmermans (Fractiemedewerker)
06-26970440
wtimmermans@psbrabant.nl 

Algemeen fractieadres:
Fractie@noordbrabant.christenunie-sgp.nl

Bezoekadres:
Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch
Kamer nr. 156

Correspondentieadres:
Fractie ChristenUnie-SGP Noord-Brabant
Kamer nr. 156
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Dagelijks bestuur ChristenUnie Noord-Brabant

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Feico Lanting
06 51 40 58 69
(E-mail)

Shima Kia

(E-mail)

Wouter Jan de Graaf

(E-mail)

U kunt ook ons "reactie formulier" invullen.

Rekeningnummer: NL80INGB0007360007 t.n.v. PCR Christenunie Noord-Brabant

Dagelijks bestuur SGP Noord-Brabant

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Marien van Rijswijk

(E-mail)

Collin Koster 

(E-mail)

Collin Koster

(E-mail)