Met tijdelijke woonruimte de woningnood oplossen

IconsCUSGP_4.pngvrijdag 26 april 2024 13:43

Tijdelijke woonruimte kan helpen om het woningtekort voor jongeren, statushouders, arbeidsmigranten en andere doelgroepen op de korte termijn op te vangen.

Uit cijfers van de provincie blijkt dat de vraag naar woningen in de afgelopen twee jaar extra hard is gestegen vanwege de komst van de Oekraïners. Daarom heeft de ChristenUnie-SGP het college gevraagd om binnen een half jaar een aanpak te ontwikkelen waarin de provincie met nieuwe, creatieve wooninitiatieven komt die geschikt zijn voor tijdelijke woonruimte. Anne Schipper, fractievoorzitter voor de ChristenUnie-SGP: “We weten dat er op de middellange termijn extra woningen beschikbaar komen. Tot die tijd hopen we met deze opdracht aan het college wat lucht te creëren op de overspannen woningmarkt.”

De provincie heeft veel gronden in haar bezit waar tijdelijke woningenbouw mogelijk is. Daarnaast zijn er gebouwen en terreinen in projecten die een lange doorlooptijd hebben, maar die mogelijk als tijdelijk woonlocatie aangewezen kunnen worden. Bij de aanpak van de woningnood kan onder andere gebruik gemaakt worden van provinciale gronden en de inzet van het ontwikkelbedrijf. Via het ontwikkelbedrijf kunnen projecten mogelijk gemaakt worden dit anders moeilijk van de grond zouden komen. “We hopen dat het college echt out of the box gaat denken om gezamenlijk te werken aan een oplossing voor de aanwezige knelpunten”, aldus Schipper. “Het college stond hier heel positief tegenover. Met het aannemen van deze motie kunnen zij voortvarend aan de slag om dit op te pakken.”

 

« Terug