Bijdrage Anne Schipper Perspectiefnota 2025

Perspectiefnota 2025.pngvrijdag 05 april 2024 13:45

Voorzitter,

De Perspectiefnota 2025 ligt voor. Uit alles blijkt dat we ruimte tekort komen. Het verdeelvraagstuk voor Brabant is fors. Ieder mens heeft immers ruimte nodig. Ruimte om samen te leven om te wonen en om te werken.

De ruimte staat in Brabant onder druk. Natuur, water, wonen en landbouw strijden om voorrang. We vragen te veel van onszelf, elkaar en de schepping. Wat kwetsbaar is, komt daardoor in de knel.

Te vaak domineert het recht van de sterkste. Te vaak eist de hardste schreeuwer, de sterkste elleboog of de dikste portemonnee de meeste ruimte op. Daardoor komt wie kwetsbaar is in het gedrang en hebben steeds meer mensen geen financiële ruimte meer. Kiest u voor economische groei vooral voor de multinationals of voor de minder welgestelde Brabanders en ons midden- en kleinbedrijf?

Niet alleen de fysieke ruimte staat onder druk. In deze tijd vol meningen en tegenstellingen geven we ook elkaar weinig ruimte. Groepen mensen en verschillende belangen staan lijnrecht tegenover elkaar. Kloven worden breder: tussen arm en rijk, tussen de stad en het platteland. We vinden het moeilijk om naar elkaar te luisteren en er is steeds minder ruimte voor verschil, om te kunnen leven en geloven vanuit je diepste overtuiging.

Hebben we oog voor de ander?

Het komt er nú op aan rechtvaardige keuzes te maken in het belang van ons allemaal. Laten we elkaar ruimte geven. Dat is niet makkelijk, want de ander ruimte geven, is soms zelf even inschikken. Juist nu moeten we niet alleen aan onszelf denken, maar samen verantwoordelijkheid nemen voor de schepping, voor volgende generaties en daarmee voor een Brabant met toekomst.

De overheid moet weer hoop en perspectief bieden voor iedereen. Niet het recht van de sterkste geldt, maar we beschermen wat kwetsbaar is. Wij gaan voor een overheid die vertrouwen geeft aan de samenleving. En voor een samenleving van mensen die verbinding zoeken met hun naasten, elkaar letterlijk en figuurlijk ruimte geven en zich inzetten voor Brabant.

Welvaart en ruimte willen we eerlijk verdelen. We zorgen voor elkaar en de schepping. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Omdat elk uniek mens waardevol is in Gods ogen en de aarde aan ons is toevertrouwd.

Kijkend naar deze perspectiefnota hebben wij een aantal opmerkingen:

  • De basis van deze nota heeft onze steun.
  • De nota is net als het bestuursakkoord wel erg algemeen. Met de vaststelling geven we nog te weinig concrete kaders mee. Het wordt tijd dat we de uitvoeringsprogramma’s gaan zien. Zorg voor duidelijke programma’s!
  • U kunt vrij snel en spontaan 100-en miljoenen regelen als dekking voor operatie Beethoven. Een operatie die u tot uw succes mag rekenen. Waar gaan nu de grootste uitgaven zitten in deze perspectiefnota? En waar gaat dit ten koste van?
  • Gaat u nu wel of niet werken aan energiemaatregelen voor alle Brabanders met behulp van de immunisatieprotefeuille? Het is ons nog niet duidelijk op welke manier u invulling geeft aan de eerder vastgestelde motie op dit thema en uw toezeggingen daaromtrent. Graag uw reactie.
  • Ruimte is schaars. U benoemt heel duidelijk wat u belangrijk vindt. Betekent dit dat al het andere de dupe is? U gaat immers voor natuur en ontwikkelruimte voor de economie in en rondom de steden. Hoe gaat u compenseren?

Wij willen de volgende punten meer aandacht geven:

  1. Voor bereikbaarheid en betaalbaarheid van het OV: Besteed de Bikker-gelden waarvoor ze bedoeld zijn en ga niet oppotten. We hebben geld genoeg.
  2. Voor de landbouw en natuur: Bevorder de omschakeling natuurinclusieve landbouw. Help onze boeren en de natuur een extra handje, er is budget genoeg.
  3. Voor een veilig en gezond Brabant: Zet extra in op de bestrijding van drugsproductie. Wat ons betreft is er voor drugs geen ruimte in Brabant.
  4. Voor een Brabant met toekomst willen wij zorgen dat onze jongeren veiliger de weg op kunnen.
  5. Voor jongeren, statushouders, arbeidsmigranten en andere inwoners van Brabant willen wij nieuwe wooninitiatieven starten met gebruik van tijdelijke provinciale woonlocaties.

 

Graag vernemen wij uw reactie op onze algemene punten en op onze moties.

« Terug