Jongeren veilig op de weg

cycle-path-1444680.jpgvrijdag 12 april 2024 16:43

Het aantal dodelijk slachtoffers in het verkeer stijgt. Uit het Brabants verkeersveiligheidsplan blijkt dat fietsers van 12 tot 15 jaar en beginnende bestuurders van 16 tot 24 jaar relatief de grootste risicogroepen zijn.

Meerdere factoren

Afleiding door onder andere de smartphone, maar ook het stijgend aantal en soorten elektrische voertuigen maken de situatie op de weg meer risicovol. Denk aan elektrische fietsen, steps en fatbikes. Doordat ze een stuk harder rijden is de impact van een val of een botsing vele malen groter dan bij een gewone fiets.

 Preventieve maatregelen

Om het tij te keren heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend waarin gevraagd wordt om te komen met extra preventieve maatregelen. Brabant-breed zijn er twee voorlichtingsprogramma’s uitgerold op basisscholen en middelbare scholen, respectievelijk het Brabants Verkeersveiligheidslabel en het Totally Traffic programma. Scholen mogen echter zelf beslissen of zij hieraan deelnemen. Met name het aantal middelbare scholen dat het Totally Traffic programma aanbiedt is relatief laag. En laat nu juist de grootste risicogroep op de middelbare school zitten.

 Middelbare scholen

“Met name op middelbare scholen is veel winst te behalen. We hebben daarom het college gevraagd met extra preventieve maatregelen te komen om in de bovengenoemde leeftijdsgroepen voor meer bewustzijn te zorgen. Jongeren moeten bewuster gemaakt worden van de gevaren in het verkeer”, aldus Henri van Vulpen, burgerlid voor de ChristenUnie-SGP. “We moeten al het mogelijke doen om zowel het aantal dodelijke slachtoffers als slachtoffers met fysiek letsel te verminderen.” Deze motie is aangenomen, het college gaat met de uitwerking hiervan aan de slag.

« Terug