Veranderende waterhuishouding vraagt om keuzes

IconsCUSGP_6.pngvrijdag 24 november 2023 13:41

Droogte is ook in Noord-Brabant een reëel risico. Daarom krijgen grondwateronttrekkingen steeds meer aandacht in het beleid rondom water. Dit is noodzakelijk met het oog op de toekomst.

Het college is voornemens om beleid te maken voor de manier waarop we omgaan met de latente ruimte in natuurvergunningen voor stikstof. De ChristenUnie-SGP heeft daarom gevraagd om in het beleidsvoorstel ook aandacht te besteden aan de latente ruimte in vergunningen voor grondwateronttrekking. Latente ruimte is ongebruikte ruimte in een vergunning die niet inherent is aan de bedrijfsvoering. Deze ruimte kan bij de aanvraag van de vergunning al ingecalculeerd zijn om toekomstige pieken op te vangen. Latente ruimte kan ook ontstaan doordat bedrijven zuiniger met water omgaan of de capaciteit verminderen. ‘Door de latente ruimte in vergunningen van bedrijven tegen het licht te houden kunnen we mogelijk voorkomen dat deze bedrijven in de toekomst nog meer grondwater gaan onttrekken, aldus Anne Schipper. ‘Dit uiteraard zonder de huidige bedrijfsvoering te hinderen.’  De motie is door 10 van de 15 partijen gesteund, een ruime meerderheid. Het college zal deze motie dus in het beleid verwerken. 

« Terug