Meer geld voor begeleiding van particuliere nieuwbouwprojecten

pexels-alena-darmel-7641854.jpgvrijdag 17 november 2023 14:22

Als particulieren een nieuwbouwproject op poten zetten, dat is een hele opgave. Om mensen hierbij te ondersteunen heeft de provincie al een tiental jaar een subsidie beschikbaar. Mensen kunnen deze subsidie aanvragen om de kosten van voorbereiding van een CPO-project te financieren.

Drempel

‘Tot op heden werd deze subsidie alleen achteraf verstrekt. Dit maakt de drempel voor mensen om een dergelijk project op te zetten groot. En dat is jammer, aangezien CPO-projecten doorgaans heel succesvol zijn’, aldus Anne Schipper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. ‘Sociale cohesie in wijken wordt bevorderd wanneer verschillende doelgroepen met elkaar een CPO-project kunnen uitvoeren.’

Hart voor de buurt

Door in een vroeg stadium samen te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, zijn de toekomstige bewoners erg betrokken op hun nieuwe buurt. Ze hebben al hart voor hun buurt voordat de bouw is gestart. Daarnaast wordt er vanaf het begin al gedacht aan het beheer van de woningen en de omgeving, wat de duurzaamheid van de nieuwe buurt sterk bevordert. Deze projecten hebben dus echt meerwaarde.

Iedereen een kans

De ChristenUnie-SGP heeft daarom bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend om de subsidie vooraf te laten verstrekken. ‘Op deze manier krijgt iedereen een kans om een dergelijk project op te zetten.  Senioren, minder validen, alleenstaanden en mensen met een sociaal zwakke positie verdienen dezelfde kans als ieder ander’, stelt Schipper. Naast deze maatregel vraagt de ChristenUnie-SGP om een verruiming van het subsidiegeld om de informatieverstrekking en begeleiding te bevorderen. Op deze manier kunnen nog meer mensen die nu geen kans maken op de woningmarkt een succesvol CPO-project opzetten.  De motie is met ruime meerderheid aangenomen. Het college gaat aan de slag met het uitvoeren van de motie.

 

« Terug