Eindelijk schot in de zaak: Turbo-rotonde bij Kromme Nol

File Heusdense Brug.pngvrijdag 09 februari 2024 13:45

De N267 van Oud-Heusden naar de rotonde van de Kromme Nol kampt al jaren met serieuze verkeersproblemen. Ook de overige toegangswegen naar de betreffende rotonde lopen dagelijks vast. In 2018 is een onderzoek gestart naar deze problemen en een mogelijk oplossing. Uit dit onderzoek kwam de aanbeveling voor een turborotonde.

Inmiddels zijn er enkele jaren verstreken zonder concrete acties. Dit, samen met de start van de aanpak van de A27, was reden voor de ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant om vragen te stellen. ‘Erkent u dit probleem en bent u het met onze fracties eens dat een snelle oplossing noodzakelijk is? Wanneer en hoe wilt u dit in samenwerking met de gemeente Altena oplossen?’, vraagt Anne Schipper tijdens de Statenvergadering van 2 februari.

Als reactie op de vragen onderkent Gedeputeerde Smeulders het fileprobleem bij de Kromme Nol. Hij geeft aan dat een snelle oplossing noodzakelijk is, vóór de grootschalige aanpak van de A27. Binnenkort gaat de provincie dan ook met de gemeente Altena om tafel om de laatste zaken te regelen. De gedeputeerde houdt nog wel een slag om de arm, het onderzoek of het plan realiseerbaar is in relatie tot stikstof. ‘Geen garanties, maar we hopen dat het kan!’ aldus gedeputeerde Smeulders.

Schipper: ‘Eindelijk komt er schot in de zaak. We hopen dat de gedeputeerde nu doorpakt en zorgt dat de laatste zaken geregeld worden. Met de aanpak van de A27 verwachten we veel sluipverkeer door de gemeente Altena. Dit zal het probleem alleen maar erger maken en tot onveilige situaties leiden. We willen de rotonde daarom gereed hebben om deze onvermijdelijk toename in het aantal verkeersbewegingen af te vangen. En natuurlijk om ervoor te zorgen dat de inwoners van Altena eindelijk weer een keer op tijd thuis kunnen zijn aan het einde van een lange werkdag!’

« Terug