Werkbezoek met landbouwminister en Eerste Kamerlid

DSC05784.JPGwoensdag 25 januari 2023 14:39

“Boeren zijn niet het probleem, boeren hebben de oplossing!”. Met onder meer deze woorden verwelkomde ChristenUnie-SGP Statenlid Henk van Zelst alle aanwezigen op maandag 23 januari 2023. Samen met de Statenfracties ChristenUnie Zeeland en SGP Zeeland legden wij een werkbezoek af en kregen wij presentaties over innovaties in de landbouw. Onze hoofdgasten waren de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema (ChristenUnie) en Eerste Kamerlid Peter Schalk (SGP).

Het was een mooie bijeenkomst om kennis te maken met een aantal indrukwekkende Brabantse innovaties. Daarnaast konden de sprekers en Statenfracties de landbouwminister mooie gedachten meegeven waar de minister ook echt iets mee wil gaan doen. Zo ​heeft het bedrijf van Thelosen ​uitgelegd op welke wijze hun innovatieve systemen​ betreffende emissiereductie in de stal oplossingen bieden. ​​Thelosen gaf duidelijk aan dat ze daadkracht, ontwikkelruimte en financiële hulp nodig hebben.​ Frank van Genugten van GroenewoudGas overhandigde aan de minister een stukje isolatiemateriaal, een restproduct uit de mestvergister. Henk van Zelst: "Echt heel bijzonder. Er wordt door Van Genugten dagelijks bij 18 melkveehouders mest opgehaald. Uit de mest wordt bijvoorbeeld 1,1 miljoen kubieke meter biogas gemaakt, er kan voor 200 woningen isolatiemateriaal uit gemaakt worden, er worden droge mestkorrels voor de particuliere markt van gemaakt, er wordt potgrond van gemaakt en bijvoorbeeld ook ammoniumsulfaat, een kunstmestvervanger. Dat is dus twee vliegen in één klap. De productie van kunstmest levert namelijk ook heel veel vervuiling op en dat kan dus veel minder, dankzij deze innovaties. Boeren hebben de oplossing!"

ChristenUnie-SGP lijsttrekker Anne Schipper overhandigde aan de minister 10 speerpunten voor de boer in Brabant. "Er is werk aan de winkel. Wij maken ons grote zorgen over het emissiebesluit en willen een gelijke behandeling in heel Nederland”, vertelt Anne, “Ook moeten we innovaties gebruiken om te komen tot een toekomstbestendige landbouw. Dit hebben we de minister op het hart gedrukt." Brabantse Statenlid Henk van Zelst blikt terug: "Het was een fantastische middag waar we veel informatie hebben ingewonnen. Nu is het aan ons om dit politiek te gaan vertalen.”

« Terug