Anne Schipper verkozen tot CU-SGP lijstrekker Noord-Brabant

Anne Schipper.pngvrijdag 02 december 2022 10:33

“Oog hebben voor de ander”, zo reageerde Anne Schipper na zijn verkiezing tot lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant. “Het gaat niet om mij, maar om Brabant en de Brabanders.”

Anne Schipper uit Best staat bij de Statenverkiezing 2023 bovenaan de gezamenlijke lijst van ChristenUnie-SGP Brabant. Nadat het bestuur van ChristenUnie Brabant in overleg met de SGP Anne Schipper al had voorgedragen voor de rol van lijsttrekker, hebben nu ook de leden met de voordracht ingestemd.

Schipper geeft aan zich de komende jaren als Statenlid te willen inspannen voor de Brabantse samenleving: "Van jongsaf geleerd mijn mouwen op te stropen en mij in te zetten voor de samenleving. Brabant heeft grote uitdagingen die om een antwoord vragen". 

Bestuur: Inwoners centraal
Openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn voor hem belangrijke kernwaarden. “Het ontbreekt aan vertrouwen in de politiek. Ik wil dit herstellen door inwoners vooraf te betrekken bij het Brabantse beleid met peilingen, gesprekken en polls. Bovendien zie ik volop kansen voor nieuw sociaal beleid vanuit de Provincie. Er is werk aan de winkel”.

Natuur: Provinciale natuurparken
Ook wil Schipper de natuur in Noord-Brabant versterken. “We hebben al drie nationale parken in Brabant, maar we willen ook investeren in provinciale parken.” Schipper wil beginnen met het afgegraven hoogveengebied de Peel en met het bos- en heidegebied Kampina. “Natuur is uiterst kostbaar en iedere Brabander moet ervan kunnen genieten.” 

Wonen: Betere huisvesting
Schipper: “Ik wil investeren in nieuwe en sociale woonvormen, en bouw aan de rand van kleinere kernen.” Betaalbare huisvesting is één van de belangrijkste politieke dossiers, vooral voor starters op de woningmarkt, studenten, ouderen en statushouders. Waar gemeentes de woonplannen realiseren, ziet Schipper een mogelijkheid voor de provincie om de regie te nemen: “Waar het kan, moet de provincie blokkades voor nieuwe woningen opruimen, inspanningen coördineren en de samenwerking tussen gemeentes en woningbouwcoöperaties stimuleren.”

Schipper is op dit moment directeur van het partijbureau van de ChristenUnie. Hiervoor was hij werkzaam als Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland. Anne Schipper is als lijsttrekker de opvolger van Hermen Vreugdenhil die van 2007 tot 2011 en 2015 tot 2022 Statenlid was namens ChristenUnie-SGP Brabant. Henk van Zelst is tot de verkiezingen Statenlid namens beide partijen. 

 

« Terug