Oog voor kwetsbaren in coronatijd

Keronderwerpen-socials4.jpgvrijdag 23 april 2021 20:51

Terug naar de economie van vóór corona? Dat wil de ChristenUnie-SGP Statenfractie niet. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022 heeft Hermen Vreugdenhil dit nadrukkelijk onderstreept. ‘De plannen van de provincie ademen een sfeer van "zo snel mogelijk terug naar de economie van voor corona". Maar wat hebben we nu eigenlijk van deze crisis geleerd? De meest zwakken en kwetsbaren betalen nu de tol. Hoe kunnen we spreken van “de arbeidsmarkt toekomstbestendig en weerbaar maken” als mensen geen zekerheid hebben, geen vast contract? Als mensen tot de nek in de schulden zitten?’

Kortetermijnmaatregelen

De Perspectiefnota benoemt meermaals de focus op brede welvaart en langetermijn groeivermogen. De ChristenUnie-SGP ziet op dit moment echter meer urgentie voor maatregelen op de korte termijn om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor burgers en ondernemers te verzachten. De ChristenUnie-SGP dient daarom verschillende voorstellen in samen met andere partijen om deze koers te verleggen.

Schuldhulpverlening

Zo vraagt de ChristenUnie-SGP samen met het CDA het college in kaart te brengen waar het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in Brabants arbeidsmarktregio’s hoog is en in overleg te treden met deze regio’s om voor deze groep mensen randvoorwaarden te creëren zodat zij toegang blijven houden tot de arbeidsmarkt.

Leesvaardigheid onder druk

Ook de leesvaardigheid van jongeren is door het thuisonderwijs in het afgelopen jaar verder verslechterd. Daarom vraagt de ChristenUnie-SGP samen met 50PLUS, GroenLinks en PvdD het college het Leesoffensief Brabant, een samenwerking van Brabantse bibliotheken en Cubiss, te ondersteunen.

Druk op de woningmarkt

Doordat jongeren niet snel een vast contract aangeboden krijgen hebben ze vaak moeite met het afsluiten van een hypotheek. Neem daarbij de enorme druk op de woningmarkt en er blijft voor jongeren weinig kans op een geschikte woning. ‘De situatie is zo nijpend dat alle kansen benut moeten worden en belemmering moeten zo snel mogelijk weggenomen worden. Daarom dragen wij het college op aan elke gemeente een aanbod te doen om nog voor de zomer met een kansenplan te komen voor het terugdringen van het woningtekort, de realisatie van nieuwe woonvormen en het bouwen voor jongeren. Gemeenten  moeten hierbij uitgedaagd worden om creatief en buiten de gebaande paden te denken. De provincie zal samen met die gemeenten tot een ‘dorpen- of wijkendeal’ komen om de gezamenlijke kansen om te zetten in actie’, aldus Vreugdenhil.

Energiebesparing voor minder bedeelden

Naast de woningtekorten is er dan nog de kostbare energietransitie. Een minderbedeelde kan zich geen dure warmtepomp of nieuwe energie neutrale woning veroorloven. Op het gebied van isolatie van woningen valt er echter veel te winnen. De ChristenUnie-SGP dient daarom samen met de SP een motie in om samen met verhuurders en woningeigenaren een plan te maken om woningen zo snel mogelijk te isoleren, met steun van provinciale middelen.

Ook oog voor de natuur

In de Perspectiefnota is er ook aandacht voor de natuur. Zo wil het college meer bewustwording en draagvlak voor natuur creëren bij burgers. Om dit te bereiken wilt de provincie inzetten op het ondersteunen van ‘groene vrijwilligers’. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de mensen iets zou willen doen voor de natuur, maar niet weet wat en hoe. IVN Brabant, een organisatie die jaarlijks zo’n 110.000 Brabanders bereikt via educatieve projecten en excursies is dé organisatie bij uitstek die deze mensen kan bereiken en activeren. Daarom vraagt de ChristenUnie-SGP het college in de komende maanden in gesprek te gaan met IVN Brabant over wat zij kunnen betekenen voor het activeren van meer natuurvrijwilligers en wat zijn hiervoor nodig hebben. ‘We vinden het, samen met IVN Brabant, ontzettend belangrijk dat jong en oud weer meer in contact komt met de natuur. We zouden het daarom heel waardevol vinden als deze organisatie met een meerjarenplan betrokken zou worden bij de ondersteuning van groene vrijwilligers’,  aldus Vreugdenhil.

Geen welvaart, maar weldoen

Zo zijn er tal van terreinen waar de ChristenUnie-SGP zich, samen met andere partijen, inzet voor de kwetsbaren in onze samenleving. ‘Laten we elkaar niet uit het oog verliezen door onze zucht naar welvaart, maar laten we samen optrekken voor een prachtige provincie waar oog is voor iedereen’.

« Terug