ChristenUnie-SGP: Stop met subsidie voor zonneparken geproduceerd met dwangarbeid

Zonnepanelen op grond.jpegmaandag 12 april 2021 21:55

Brabantse zonnepanelen worden geproduceerd met dwangarbeid. Dat blijkt uit onderzoek van Horizon Advisory, zo meldde het FD afgelopen donderdag. Pijnlijk wordt in het FD de grondstoffenmarkt voor Chinese zonnepanelen bloot gelegd.

De productie, gebruik makend van dwangarbeid door Oeigoeren, confronteert ons met de onderdrukking en genocide die momenteel plaatsvindt in China waar het Westen van profiteert. Deze grondstoffen zijn verwerkt in zonnepanelen die in Nederland gebruikt worden. Ook in Brabant zijn er zonneparken aangelegd met merken die als fout bestempeld zijn.  Het ministerie heeft in een reactie aan het FD aangegeven dat bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun toeleveringsketen. ‘Dit vinden wij een verkeerd signaal. We mogen hier als overheid niet van wegkijken’, aldus Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP Brabant.

Energietransitie

Volgens Solar-Holland, de belangenvereniging van de zonne-energiesector komt minstens 80% van de Nederlandse zonnepanelen uit China. Daarom maakt de vereniging zich zorgen over het halen van de klimaatdoelstelling als de panelen uit China niet meer in Nederland gebruikt worden, zo schrijft het FD. Als reactie daarop stelde de directeur van milieudefensie vanmorgen in het FD: ‘De urgentie van klimaatverandering is zo groot dat elke kritiek wordt gezien als het tegenwerken van de energietransitie. Als je het niet menswaardig kunt maken dan moet je ermee stoppen’. 

Verantwoordelijkheid

Dit kan de ChristenUnie-SGP alleen maar beamen. ‘Energietransitie met daarbij een grootschalige toepassing van opwek met zon is een belangrijke kerntaak van de provincie. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid om die transitie op een eerlijke manier realiseren waarbij we niet wegkijken van mensenrechtenschendingen’, zo stelt Vreugdenhil. ‘Daarom hebben we vrijdag bij de Statenvergadering een actuele motie ingediend waarbij het Brabantse college wordt opgedragen zo spoedig mogelijk met andere provincies en het Rijk tot maatregelen te komen die garanderen dat er geen subsidiegeld meer gaat naar zonneparken die gebruik maken van panelen die geproduceerd zijn met grondstoffen van verdachte leveranciers. We mogen niet wegkijken van het onrecht dat de Oeigoeren wordt aangedaan’. De motie is aangenomen door een ruime meerderheid van de Staten.

« Terug