Toekomstperspectief voor boeren en natuur

IMG-20171110-WA0023[230]dinsdag 01 december 2020 19:11

De agrarische sector reduceert de komende 8 jaar de stalemissies met 60% en de datum waarop boeren in Brabant hun stallen aangepast moeten hebben wordt verzet van 2022 naar 2024.

Dit is vrijdag definitief vastgelegd tijdens de Statenvergadering.  ‘We zijn tevreden met deze aanpassing. Dit geeft boeren de gelegenheid om een keuze te maken op welke wijze de emissies het best teruggebracht kunnen worden en een stal te realiseren die goed is voor de omgeving, maar ook voor het dierenwelzijn en de gezondheid van de boer. Met deze aanpak maken we gebruik van het vakmanschap van de boer en kiezen we voor realistische en haalbare eisen. Voorheen werden veel boeren door de situatie gedwongen om te kiezen voor een 'technische' oplossing zoals het plaatsten van luchtwassers. Daarnaast zijn er op dit moment voor verschillende sectoren nog geen stalsystemen beschikbaar die voldoen aan de eisen. Deze extra tijd geeft ondernemers de kans een keuze te maken die echt duurzaam is,’ aldus Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP.
Om ervoor te zorgen dat de keuze voor een nieuw stalsysteem nog beter gemaakt kan worden heeft ChristenUnie-SGP samen met 50PLUS een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd enkel stalsystemen voor te schrijven die op meerdere gebieden (veiligheid, dierenwelzijn, emissies en economische inpasbaarheid) een verbetering zijn. Daarnaast wordt het college gevraagd om op korte termijn te starten met real-time meting van de werkelijke emissie op een bedrijf. ‘Tot op heden wordt de verwachte emissie berekend met een model. We vinden het belangrijk om te weten wat een stal werkelijk uitstoot. We weten namelijk dat er veel verschillende factoren een rol spelen bij de emissie van ammoniak. Door real-time te meten kunnen we bijvoorbeeld zien wat de effecten zijn van voer- en managementmaatregelen of wat de invloed is van het weer.’
Door het aannemen van de motie heeft het college ook de opdracht gekregen om de emissiereductie door voer- en managementmaatregelen onderdeel uit te laten maken van de totale emissieberekening. Al met al een vruchtbare Statenvergadering. ‘Laten we nu samen de schouders zetten onder deze aanpak die daadwerkelijk leidt tot een duurzame toekomst voor onze boeren, bescherming van de soortenrijkdom in de natuur en die ruimte geeft om te en bouwen aan de toekomst van Brabant.'

« Terug