ChristenUnie-SGP: Voorrang voor zon op dak

Zonnepanelen op grond.jpegmaandag 16 november 2020 15:16

Provinciale Staten heeft een rem gezet op de onbelemmerde groei van het aantal zonneparken op land. Het voorstel van ChristenUnie-SGP om de afgifte van vergunningen voor zon op land stop te zetten werd bij de behandeling van de Begroting 2021 aangenomen.

‘In Brabant worden steeds vaker mooie projecten voor zon op dak verdrongen door zonneparken op goede grond. Grond die we hard nodig hebben voor natuur en landbouw. Daarom heb ik vrijdag het initialief genomen om er nu echt voor te zorgen dat we in Brabant eerst de ruimte op daken benutten voordat we kostbare grond volleggen met zonnepanelen’, aldus Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. De provincie wilt zon op dak stimuleren en vraagt gemeenten daarom om bij de vergunningverlening van zonneparken eerst naar alle andere mogelijkheden te kijken. Hiervoor is de zogenaamde zonneladder ontwikkeld. ‘We zien echter dat gemeenten hier zeer wisselend mee omgaan. Er wordt veel te snel wordt gekozen voor zon op land. Hier willen wij graag verandering in aanbrengen’, aldus Vreugdenhil. Het college wordt daarom gevraagd er scherp op toe te zien dat gemeenten de zonneladder correct uitvoeren. Gemeenten moeten bij de toetsing van de zonneladder allereerst duidelijk maken welk dakoppervlak in de betreffende regio daadwerkelijk voor zonnepanelen geschikt is. Daarnaast moeten gemeenten de beschikbare netcapaciteit inzichtelijk maken en alle initiatieven voor zon op dak in de regio voorrang geven boven zonneparken. ‘Het provinciebestuur is nu aan zet om erop toe te zien dat de gemeenten de correcte toepassing van de regels handhaven. We hopen met deze maatregelen te voorkomen dat onze mooi provincie ten prooi valt aan  zonnecowboys die geen belang hebben bij het behoud van onze natuur en landbouw.’

« Terug