Geen provinciale steun voor Brabantse voedselbanken

Voedselbank.jpgmaandag 16 november 2020 11:35

Het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbank groeit. Ook in Brabant is de behoefte met 10% gestegen terwijl het aanbod aan voedsel met 25% is gedaald.

‘Steeds meer mensen in Nederland hebben door de coronacrisis niet voldoende te eten,’ meldde het Rode Kruis op 12 oktober. De coronacrisis zorgt, ook in Brabant, voor een verontrustende groei van het aantal mensen in voedselnood. Steeds meer mensen in Brabant hebben geen geld om elke dag een maaltijd te kunnen koken. De ChristenUnie-SGP in Brabant vindt het niet te verteren dat we dit laten gebeuren in onze welvarende provincie.

Provincie en gemeenten zullen zij aan zij moeten gaan staan om de hulp verder op te schalen want we kunnen de kwetsbaarste mensen in deze moeilijke tijd niet in de kou laten staan.

De voedselbanken hebben de hulpvraag sinds maart fors zien stijgen terwijl de aanvoer van voedsel stokte. Dat leidde ertoe dat verschillende voedselbanken zelf voedsel moesten inkopen wat indruist tegen hun missie om gebruik te maken van voedseloverschotten. Duizenden vrijwilligers zetten zich wekelijks in en weten vaak met veel creativiteit oplossingen te bedenken. Maar de rek is er uit.

De coronacrisis toont naast de veerkracht van de samenleving ook de kwetsbaarheid van het huidige voedselsysteem. De komende maanden kunnen we een verdere groei verwachten van het aantal mensen dat afhankelijk wordt van voedselhulp. De situatie is wat onze fractie betreft uiterst zorgwekkend en vraagt om een brede gezamenlijke Brabantse aanpak waarin provincie en gemeenten elkaar ondersteunen en versterken.

Daarom heeft ChristenUnie-SGP vrijdag bij de behandeling van de Begroting 2021 aan het provinciebestuur in Noord-Brabant door middel van een motie gevraagd om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met gemeenten, het regionaal distributiecentrum voedselbanken en de lokale voedselbanken om samen in beeld te brengen op welke wijze de voedselbanken en daarmee de Brabanders die een beroep moeten doen op de voedselbank gesteund kunnen worden.

Daarnaast vroeg de fractie van de provincie om de besparing die dit jaar op de uitgaven voor de eigen catering plaatsvindt doordat tal van geplande en begrote bijeenkomsten en symposia geen doorgang konden vinden in te zetten voor voedselhulp in Brabant.

De motie is helaas niet door een meerderheid van de Staten gesteund. Deze week heeft het kabinet toegezegd om de voedselbanken in Nederland met circa 8 miljoen euro te steunen. We hopen dat de provincie Brabant alsnog hulp aan de voedselbanken zal toezeggen zodat we met elkaar een front kunnen vormen om de groeiende voedselnood in vele gezinnen te verlichten.

« Terug