Kandidaten

 • Anne Schipper, 53 jaar uit Best.

  Ik ben Anne Schipper. Vanaf 1998 woon ik in Best bij Eindhoven. Ik heb Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit in Twente en vervolgens heb ik voor verschillende gemeenten gewerkt en daarbij veel ervaring opgedaan in het Openbaar Bestuur. Vooral in mijn laatste functies is dit het geval. Mijn vorige functie was die van directeur van de omgevingsdienst Rivierenland. Samen met diverse gemeenten en de provincie werkten we aan een duurzame leefomgeving, natuur, een goed milieu, woningbouw en de aanpak van stikstof. Inmiddels ben ik veranderd van baan en ben ik werkzaam als directeur van het landelijk bureau van de ChristenUnie. Op die manier ben ik betrokken bij de landelijke politiek.

  Ik ben getrouwd, heb een fantastisch lieve vrouw en 3 zonen waarvan de oudste in Best woont. Brabant en Best in het bijzonder voelt voor ons als thuiskomen. Ik heb de drive om als lid van de ChristenUnie ons land en onze provincie weer een stukje mooier te maken. Samen met inwoners, gemeenten, andere politieke partijen, belangengroeperingen en bedrijven wil ik dit gaan doen. Groei van de provincie kan alleen door samen te werken en ruimte voor elkaar te creëren. 

  Ik ben christelijk actief. Graag zet ik me vanuit mijn overtuiging in voor de mensen om mij heen. Ik denk dan in het bijzonder aan iedereen die hulp nodig heeft van de overheid. Je kunt dan denken aan inwoners met energiearmoede, aan jongeren en ouderen die van het OV gebruik moeten maken, aan agrariërs die vastlopen met hun bedrijf, aan inwoners van kleine kernen die problemen hebben met de leefbaarheid en aan jongeren en statushouders die huisvesting nodig hebben. 

  Samen kunnen we de ruimte in Brabant op een eerlijke manier verdelen en ik wil hier graag mijn bijdrage aanleveren. 

  TwitterFacebook
 • Henk van Zelst, 59 jaar uit Sprang-Capelle.

  Henk is in het dagelijks leven juridisch adviseur op het gebied van gemeentelijke belastingen en ruimtelijke ordening. Daarnaast is hij gemeenteraadslid namens de SGP in de gemeente Waalwijk. Henk heeft zich in het afgelopen jaar ingezet voor alle Brabantse inwoners, met oog voor de kwetsbare inwoners. 

  Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen november deed hij dat bijv. n.a.v. Lukas 18 “de onrechtvaardige rechter en de weduwe” en vroeg vanuit onze bijbelse visie op die manier aandacht voor de sociale kant van het te voeren beleid in de provincie Noord-Brabant. Hij zette zich in om bijvoorbeeld Armoedebeleid weer als kerntaak van de provincie op de agenda te krijgen, met als resultaat dat de provincie hier na de verkiezingen mee op gaat starten. 

  Ook zette Henk zich in om bij het grote dossier rondom stikstof om tot een eerlijke verdeling te komen tussen o.a. boeren, burgers, industrie, weg- en vliegverkeer, die discussie is nog volop gaande maar lijkt zich in de goede richting te begeven. Henk zal in de komende periode als burgerlid namens de fractie terugkeren in de Brabantse Staten.

  TwitterFacebook
 • Hetty Egger-van Oppen, 56 jaar uit Vierlingsbeek.
  Samen met mijn man en onze 4 prachtige kinderen woon ik als Maastrichtse al meer dan 25 jaar in het mooie Vierlingsbeek. Ik werk als familie- en jeugdrechtadvocaat gedurende 31 jaar en wandel graag met de honden in het mooie Maasheggengebied, Ik zet mij in voor de ChristenUnie-SGP omdat deze combinatielijst een prachtig kleurrijk palet aan christelijke waarden en normen tot uitgangspunt heeft in al haar politieke strevingen. Daar wil ik graag aan bijdragen vanuit mijn Rooms-Katholieke geloof. Ik wil werken aan bescherming van al het kwetsbare leven of dat nu natuur of mensen is. 

 • Jan van Groos, 62 jaar uit Waalwijk.
  Mijn naam is Jan van Groos, een geboren en getogen Brabander, al is dat aan mijn tongval niet te horen. Ik ben opgegroeid in Tilburg, waar ik mijn vrouw Marion heb ontmoet; sinds 1989 wonen we in Waalwijk. We hebben drie dochters gekregen en zijn inmiddels ook opa en oma van Noud en Saar. 

  Ik ben al sinds de vorige eeuw, zowel lokaal als provinciaal, politiek actief. Zo ben ik Brabants Statenlid en Burgerlid geweest en commissielid, raadslid en wethouder in Waalwijk. Jarenlang heb ik als docent Economie en adjunct-directeur aan het Willem van Oranje College te Waalwijk gewerkt. Na mijn wethouderschap ben ik eerst als docent Economie aan de slag gegaan bij het Commanderij College te Gemert. Sinds augustus 2021 ben ik als docent verbonden aan de opleiding Bestuurskunde bij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. In dat werk komen mijn hobby’s economie, politiek en het werken met jonge mensen bij elkaar. 

  Ik wil graag mensen helpen en zorgen dat ze verder komen. Dat drijft me ook in de politiek: opkomen voor hen die dat nodig hebben en voor de natuur. In feite gaat het daarbij steeds om de bescherming van het leven. Mijn geloof is daarbij mijn anker en kompas. 

  TwitterFacebook
 • Arnoud van Hulst, 33 jaar uit Bladel.
  Ik ben Arnoud van Hulst, 33 jaar en ik woon in Bladel. Daar ben ik ook gemeenteraadslid. De Kempen, waar ik woon, is een schitterend gebied met mooie natuur en een agrarisch karakter. Het is belangrijk dat dit karakter van alle landelijke regio’s in Brabant behouden blijft, dorpen leefbaar blijven en boeren hun vak uit kunnen oefenen. Tegelijk moeten de regio’s ook bereikbaar blijven, met toegankelijk openbaar vervoer en veilige en goede provinciale wegen, zoals hier in de Kempen de N284 een opknapbeurt verdient.

 • Hans Mollen, 56 jaar uit Eersel.
  Noord-Brabant is een mooie provincie, Brabanders zijn mooie mensen. Hier ben ik geboren, opgegroeid in de Kempen; hier ben ik getrouwd met Rianna en zijn onze vijf kinderen geboren. 

  Ik werk als zelfstandig architect in Eindhoven. Vanuit mijn vakgebied ben ik betrokken bij ruimtelijke vraagstukken, huisvestings- en stikstofproblematiek, duurzaamheid en energietransitie. De focus ligt daarbij altijd op de relatie tussen de gebouwde omgeving en het welzijn van de mens.

  Hier wil ik me ook politiek voor inzetten, met in acht name van de tekst uit Psalm 127:1 “als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers ...” En ik heb het volste vertrouwen dat de Heer Jesus Christus ons wil helpen, om van onze mooie provincie een thuis te maken, waar iedereen fijn kan (samen-)leven.

 • Hennie Schermers-van Elderen, 54 jaar uit Werkendam.
  Ik ben 54 jaar en woon in de mooie gemeente Altena. Ik ben getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen. Ik ben directeur van basisschool de VerreKijker in Waardhuizen en van basisschool d'Uylenborch in Almkerk. Daarnaast ben ik raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Altena. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten met mijn hond of paard. 

  Waarom wil ik politiek actief zijn?
  Ik wil politiek actief zijn omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de samenleving vanuit de drijfveer dat ik een zoutend zout wil zijn en smaakmaker vanuit mijn christelijke levensovertuiging. 

  Wat wil ik bereiken?
  Bouwen aan een samenleving waarbij iedereen meedoet: inwoners staan niet aan de zijlijn, maar doen actief mee. Een samenleving waarin het goed wonen, werken, leren en leven is. Een groene en gezonde samenleving voor jong en oud! Hierin past een streng anti- drugsbeleid en een positief jeugdbeleid.

 • Saúl de Boer, 33 jaar uit Breda.
  Ik ben Saúl de Boer, 33 jaar oud, acht jaar woonachtig in Breda. Ik kom uit een christelijk gezin en ben christelijk opgevoed. Sinds dat ik mocht stemmen stem ik ChristenUnie en tijdens de pandemie ben ik ook lid geworden van de partij.

  In het dagelijks leven ben ik contentmaker bij de kinderafdeling van de EO. Tot voor kort werkte ik als grafisch ontwerper bij Perspectief. Vorig jaar, hebben we met een heel gemotiveerde en gedreven groep gelovigen als CU-Breda een gooi gedaan naar een raadszetel. Verder heb ik dat jaar ook deelgenomen aan het diversiteitspanel van CU-jongeren Perspectief. Ik geloof namelijk dat de ChristenUnie iets te bieden heeft voor alle kerkgenootschappen en stromingen en dat hier nog erg veel winst valt te behalen. 

  Niet alleen lokaal maar ook juist provinciaal beslissen we over belangrijke thema’s met een blijvende uitwerking. Thema’s die in de toekomst een nog grotere invloed gaan hebben op hoe de provincie eruit gaat zien dan voorheen gedacht. Infrastructuur, de toezegging van nieuwe natuur, de samenwerking met de agrarische sector en de kwaliteit van ons milieu zijn van grote waarde. Daarnaast is het belangrijk de kiezers mee te nemen in de besluitvoering en het lijntje kort te houden. Politiek is voor iedereen relevant en we zijn het de kiezers verplicht dat behapbaar uit te leggen.

 • Henri van Vulpen, 50 jaar uit Wijk en Aalburg.
  Ik ben Henri van Vulpen en heb twee zonen van 20 en 18 jaar. Ik woon in Wijk en Aalburg en ben werkzaam als financial in drie verschillende organisaties. O.a. als controller bij het partijbureau van de SGP. Ik ben vicevoorzitter van de SGP Afdeling Noord-Brabant. Vanaf mijn 18e ben ik reeds actief betrokken bij de politiek in diverse bestuursfuncties. Het geeft voor mij veel voldoening om politiek actief te zijn om op deze manier het politieke beleid of politieke keuzes te beïnvloeden. Daarom sta ik nu ook op de lijst van de ChristenUnie-SGP. Het is belangrijk dat de provincie Noord-Brabant oog houdt voor de leefbaarheid van de dorpen en wijken van onze gemeenten. Ook moet er ruimte zijn voor het agrarische leven en zal ik mij hard maken voor een rechtvaardige oplossing m.b.t. de stikstofproblematiek. En dat de politiek rekening houdt met de normen en waarden die de Bijbel ons voorhoudt.

 • Abigail Obispo, 28 jaar uit Tilburg.
  Ik ben het middelste kind van mijn ouders, ik heb 2 leuke zussen. Sinds 2015 woon ik in het gezellige Tilburg. Het is een stad met veel kleur, waar creativiteit en bedrijvigheid veel naar voren komt.

  Naast dat ik een international business student in Brabant ben, ben ik actief bij stichting SSC als begeleidingscommissielid voor studenten uit Curaçao. Ook ben ik lid van de werkgroep sociaal domein bij PerpectieF (ChristenUnie jongeren). Tevens ben ik een beginnend sociaal ondernemer met de focus op duurzaamheid. Ik sta op de lijst om me in te zetten als christen voor de toekomst van morgen, de jongeren in Brabant. Belangrijke speerpunten voor mij zijn ruimtelijke ontwikkeling, economie & internationalisering.